KOMODA JANA 3D PATINIRANA

429.52

Širina 150,0 cm
Dubina 42,0 cm
Visina 81,0 cm