Prijava reklamacija se vrši putem e-maila [email protected] ili na broj telefona +382 69 413 814. Prilikom prijave reklamacije potrebno je priložiti račun/otpremnicu kao dokaz o kupovini.