KOMODA JANA 4D PATINIRANA

584.04

Širina 192,0 cm
Dubina 41,0 cm
Visina 80,0 cm